URBASER. La nova contracta

Fotografia de tots els nous vehicles de l’adjudicatària, i dels nous contenidors de RSU, per la nova contracta de neteja de l’Ajuntament de Barcelona.

Client: URBASER